11 Eylül – İslamofobi

ziyaretci | Eylül 11, 2012

Hocam; 11 Eylül olayları sonrası Dünyada yükselen İslamofobi biter mi? İslamofobi nasıl azaltılabilir?

This post was submitted by Sertan ÇİMENLİ.

Benzer Sorular

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: slamofobi,

Cevabım: “11 Eylül – İslamofobi”

 1. ismailkazdal

  11 Eylül olayı insanlık aleminin yüz karasıdır. Bir ülkenin yönetiminin hırsı için neler yapabileceğinin açık örneğidir 11 Eylül.
  İkiz kuleleri Bin Laden’in yok ettiğine inanmak sadece ahmakların işidir.
  Amerikan derin devletinin planıdır bu olay. Ben devletler yönetiminin, kendi yönetiminin devamından başka hiçbir inancı olmadığına inanırım. Devlet yönetenler başta Allah ve din olmak üzere her her şeyi , ama her şeyi, kendilerini güçlü kılmak için kullanır. Devletlerin hiç değişmez metodudur bu.
  İkiz kuleleri de, Amerikan veya dünya derin erki, otoritesi yeni dünya düzenini gerçekleştirmek maksadıyla yıktırmıştır.
  Dünya derin devletinin merkezinde de beynelmilel güç Yahudi’nin olduğu hiç kuşku götürmez.
  Ticaret merkezi binaları tam kalabalığın gelmediği bir sırada, yani saat dokuz sırasında yıkılması da Yahudi iş adamlarını koruyucu bir düzenektir. Nitekim Yahudi ile dolu bu binalarda bir iki Yahudi ölmüştür ancak.
  Peki ne için ikiz kuleler yıkılmıştı? Ve bu olaydan dolayı niçin kendi yetiştirdikleri Bin Laden itham edilmişti?
  Sırf İslamı devre dışı bırakabilmek ve terörist İslam ülkelerini işgal etmek için.
  Neden peki? Çünkü küreselleşmek ve yeni dünya düzeni planlamasında dünya gücüne karşı koyacak tek medeniyet dünya gücünü reddeden bu gücün yerine hakka dayalı gücü savunan İslam medeniyetiydi de ondan. Bütün güce dayalı sistemlere tek başına karşı koyan bir din olan İslam’ı bir biçimde itibarsızlaştırmak gerekmekteydi.
  Ayrıca yirminci yüzyılın başlarında başlayıp 21. yüzyıla taşınan, yeni, Kuran’a dayalı bir İslam anlayışı gelişmişti ve geri kalmış ülkelere bu anlayış cazip gelmeye başlamıştı.
  O kadar ki, bu rezil küreselleşme planlarını yapanların ülkelerinde bile İslam yayılıp gitmekteydi.
  Onun için aynı zamanla SULH anlamına gelen İslamı terorizmle yan yana getirmek gerekmekteydi. Ki insanlar korkup İslamdan uzak dursun.
  Evet. İslamofobi denilen oluşum küreselleşmek adına, demokrasi dini aşkına yapılmıştı ve arkasından İslam ülkeleri istilalara uğramıştı.
  İslam, tıpkı Hiristiyanlık gibi, ikon medeniyeti haline gelmeden İslam korkusu bitirilmeyecektir.
  Ne zaman ki İslamın hayat için teklifleri bitirilip mabetlerde hapsedilirse, dünyaya ait önerilerinden vazgeçip tapınmayı din olarak kabul ederse Müslümanlar, o zaman bu fobi çalışmaları da biter.
  Ama, Müslümanların ellerinde Kuran varken bunu başarmaları mümkün değildir. Her şeyi dejenere edebilen İslam düşmanları bir tek Kuranı değiştiremediler. Evet kelimeler üzerinde oynayarak Kuran’ı yanlış anlamaya sürüklediler Müslümanları, ama Kura’nı değiştiremediler.
  Çünkü Kuran hıfz edilen tek kitaptır. Sevgiler.

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman