Başkanlık Sistemi Üniter Yapıyı Bozar Mı

ziyaretci | Şubat 13, 2015

Başkanlık üniter yapıyı mı?
Üniter yapıdan eyalet sistemine geçmenin imkanı var mı? Ne kadar mantıklı? (İsviçre ya da Almanya zaten derebeylerin birleşmesi şeklinde kurulmuştu)
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toprakları günümüzdeki iletişim ve ulaşım imkanları göz önüne alındığında eyalet sistemi uygulanabilecek kadar geniş mi?

This post was submitted by Mervan Osman.

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: Bozar, niter, Sistemi,

Cevabım: “Başkanlık Sistemi Üniter Yapıyı Bozar Mı”

 1. ismailkazdal

  Başta Osmanlılar olmak üzere, bütün çok uluslu ya da etnikli büyük devletler Eyalet sistemini bulmuşlar ve dünyaya sunmuşlardır.
  USA birleşik, yani unıted bir devlettir. Sovyetler unıtetdi.
  Elbette Osmanlının mirasçısı olan Türkiye de unıted olmaya mecburdur. Çünkü, çok etnikli bir toplumu tarihten miras olarak almıştır. bu çok etniği bir etnik içinde asmle etmenin imkanı yoktur.
  Nitekim ülkemizde yüz yıla yakın bir zamandır şiddete dayalı olarak denenmiş ve gerçekleştirilememeştir. O kadar ki, sonunda neredeyse unıted olma durumunu da kaybedecek duruma gelinmiş ve yüzmilyarlarca dolara ve 50 bine yakın insana mal olduktan sonra anlaşılmış ve bu olmaz iş terkedilmeye çalışılmaktadır.
  Eveti Birleşik Türkiye cumhuriyeti olmak mecburiyetindedir ülkemiz.
  Eğer ülkei yağma ve talana uğratmayıp ekonomiyi geliştirirsei seksen milyon insanı fukaralaığı bölüşmekten kurtarıp zenginlikleri bölüşür hale getirirsek, o zaman çoğulun üniterliğini devam ettiririz. Aksi taktirde, savaşa baş vurursak, bütün ülke insanlarını birbirinin düşmanı olarak birbirinden ayırmış oluruz.
  USA çok ünetiyi nasıl tek merkezden yönetebiliyorsa aynen öyle.
  Hele ekonomik açıdan bir zayıflasın USA, o zaman siz görün nasıl bütün üniteler baş kaldırır., Dirlik ve birlik oluşturursak ekonomiyi büyütüt ve onunla birlikte İslam mayasını topluma çalarsak, parçalanmaktan korkmamak lazım.
  Elbette üniteler birliği halindeki bir devletin sistemi kaçınılmaz olarak başkanlık sistemidir Selamlar.

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman