BAŞLANGIÇTA BİR TEK TOPLULUK OLAN İNSANLIK NEDEN PARÇALANDI?

ziyaretci | Nisan 26, 2014

Bakara 213: “Bütün insanlık bir zamanlar bir tek topluluktu; (sonra ihtilafa düşmeye başladılar), bunun üzerine Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi ve onlar aracılığıyla hakikati ortaya seren vahiyler bahşetti ki, bununla insanların farklı görüşler edinmeye başladıkları her konuda karar verilebilsin. Buna rağmen, kendilerine hakikatin bütün kanıtları geldikten sonra, aralarındaki “bağy” (kıskançlık, kin, ihtiras ve zorbalık)’dan dolayı onun anlamı hakkında ihtilafa düşenler bizzat bu vahyin tevdî edildiği aynı insanlardı. Ancak Allah, inananları, kendi iradesiyle, üzerinde ihtilafa düştükleri hakikate sevk etti; çünkü Allah, ulaşmak isteyeni doğru yola ulaştırır.”

İnsanlık bir zamanlar tek bir toplummuş.
Sonra insanlık, hayat görüşü ve ahlakî değerleri açısından “bir tek ” olmaktan çıkıyor.
Daha sonra Allah peygamberler aracılığı ile “adaletin” yolunu gösteren kitaplar gönderiyor.
Tek toplumun parçalanması, gruplara, hiziplere, kastlara, sınıflara ayrılmasının sebebi nedir?
Tek toplum, dini, dili, ırkı, rengi, kültürü bir olan, tek tip bir toplum mudur?
Kur’an’ın istediği tek toplum “ne” bakımından tekleşmiş toplumdur?
İnsanlığı ve ümmeti parçalayan “Bağy”ın, yani kıskançlık, kin, ihtiras ve zorbalığın sebebi ve menşei nedir?

This post was submitted by Hürriyet Ömer.

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: ALANDI, LANGI, NEDEN, NSANLIK, TOPLULUK,

Cevabım: “BAŞLANGIÇTA BİR TEK TOPLULUK OLAN İNSANLIK NEDEN PARÇALANDI?”

  1. ismailkazdal

    İşaret ettiğin ayetin cevabını kendi mealimden aktarıyorum.
    Bu ayetin dibine düştüğüm not cevap için yeterlidir. Selamlar.

    “O dünya hayatı kendilerine güzel göründüğü için hakkı örten kâfirler, hakka inananlarla alay alay ederler. Oysa dünya hayatının güzellikleriyle başı dönmeyen dengeli kimseler kıyamet gününde elbette ki o geçici güzelliklere teslim olduğu için doğru yolu örtenlerden çok çok hayırlı nimetlere ulaşacaklardır. Allah hakkedeni bol nimetlerle mükâfatlandırır.” (212)
    “Önce insanlar tek bir ümmetti. Sonradan ayrıldılar. Bunun üzerine Allah Rahmetinin gereği olarak, onlara ayrıldıkları yerlerde doğruyu bulsunlar ve birleşsinler ve birleşmenin mükâfatlarına ulaşsınlar, birleşmedikleri taktirde başlarına gelecek belaları önceden görsünler diye nebileri ve onlar aracılığı ile hakkı batıldan ayıran nice kitabları gönderdi. Fakat aralarındaki ihtilâflarda kimin haklı kimin haksız olduğunu bildiren âyetleri kıskançlık ve ihtirasları yüzünden reddettiler ve ihtilaflarına devam ettiler. Bunun üzerine bu ihtilâf edenlerin dışında kalıp da hakkı kabul eden müminlere ihtilâf edilen konularda kimin haklı kimin haksız olduğunun gerçeğini bildirmiş olduk. İşte Allah doğruyu kabul edenlere ilmini böyle açıklar ve onların doğru yola girmesini sağlar.(213) Not: (Ruh, yani irade üflenip insanlığa geçiş zamanından önceki devrede, diğer bütün canlılar gibi içgüdüleriyle yaşadığı dönemde, vasıf olarak ayrılmadıkları şartlarda tek bir ümmetti beşer. İrade verildikten sonra, insanlar taşıdıkları vasıf olarak gurup gurup oldular ve her bir gurup ayrı bir ümmet haline gelmiş oldu. İnsanları birbirine düşüren en güçlü duygu hükmetme duygusudur. Habil ile Kabil arasındaki husumet, Hazreti Adem’in kendi yerine halife olarak kendisi gibi ziraatçı olan oğlunu seçmesidir. Avcı olan öteki oğlu bunu hazmedememiş ve kardeşini öldürmüştür. Ve böylece ilk ayrılıklar başlamıştır.)

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman