Batı’nın “evrensel değerler”i var mıdır?

ziyaretci | Ocak 11, 2015

Batı’nın “ değerler”i var mıdır?

This post was submitted by Hürriyet Ömer.

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: ERLER, Evrensel,

Cevabım: “Batı’nın “evrensel değerler”i var mıdır?”

 1. ismailkazdal

  Soru, “Batının, mutlak ahlaka dayalı bir medeniyeti varmıdır” şeklinde sorulsaydı, “Hayır, mutlak ahlakı, doğru ahlakı merkezine alan bir medeniyeti hiçbir zaman olmadı ve güce iman ettikçe de olamaz” diye cevap verip,başka bir şey söylemezdim. Ama Batı medeniyeti kendi bütünlüğü içinde insanlığa katkıda bulundu mu, şeklindeki soruya aşağıdaki cevabı vermek zarureti doğdu.
  Değerleri, dünya görüşleri olmayan bir medeniyet inşa edilemez. Batı medeniyeti diyorsak, elbette bir takım değerlerinin var olduğunu da kabul etmiş oluyoruz.
  Elbette Batı medeniyetinin de insani değerleri vardır
  Otuz maddeleik “Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi” Batının ürettiği değerleri içerir. Ve ben bu belgenin bütün maddelerine ve de bentlerine imzamı atarım.
  Ama, Batı, kendi yazdığı bildirgeyi bütün yeryüzünde uygulayacak asıl insani değerlere sahip değildir.
  Batı.ulus devlet yapılanmaları topluluklarıdır. İşte tam da bu sebeple, bütün bireylere arzın istediği yerinde, istadiği usullerle, mesela, iş kurma maddesini uygulayamaz. Çünkü ulus devlet kendi menfaatlerini esas kabul eder ve kendi çizdiği ulusal devlet sınırları içinde, menfaatine uymayan hiçbir faaliyete izin vermez. Kendi menfaatlerine aykırı gördüğü her teşebbüsü ihaneti vataniye sayarak engellemekle kalmaz, hatta cezalandırır.
  Mesela, ırk, din, inanç ve felsefeninin varlığını kabul eder belge. Ama, ulusal düzenlere aykırı hiçbir inancın kendi ülkesinde hür propagandasına izin vermez.
  Mesela şu sıralarda İslam inancına savaş açmıştır. Belge, fikir ve inançlar dünyanın her yerinde serbest olmasını söyler ama, kendi medeniyetini kusursuz sayan Batı medeniyetinin dışındaki bütün görüşlere savaş açmaktan da geri durmaz.

  İnsan hakları der ama, insanın bedensel heveslerinden başka hiçbir düşüncenin yayılmasına imkan vermez.
  Yani, insan hakkını hayvansal hak olarak görür. Zaten, insan için, konuşan hayvan nitelemesini yapmaktadır.
  Kısaca Batı medeniyetinin insani değerl, fiile dökülmemiş, dökülememiş değerlerdir.
  Hedefe götürücü her araç meşrudur, büyük balık, yani güç, kendinden küçük veya güçsüzleri yutar ilkesinin yazarı Makyavel kanunları varken, ve hakim inançken, Batı medeniyetinin bütün güzel yanları kadüktür.
  Evrensel İnsan Hakları bildirgesini yazacak kadar insaf ve akıl sahibi büyük insanları içinden çıkarmış Batı, bu bildirgenin tam aksini yapmakla, önce kendi büyüklerine ihanet etmektedir. Selamlar.

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman