Ben sizin Rabbiniz değil miyim?

ziyaretci | Eylül 20, 2009

Ben değil ?” sualine “Evet Rabbimizsin”ile cevap verildiğine aklî delil var mıdır?
Böyle bir şey vâki olmuş mudur? Olmuşsa, bunun ispatı nasıl yapılır?
Mümin ferd bu işten haberdar olmuş mudur? Evvelâ, Cenab-ı Hakkın, bir âlemde, ruhlara “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Onların da: “Evet, Rabbimizsin. ” demesi, kati midir? suali varid oluyor. Bu mevzu Kur’an-ı Kerim’de iki âyette ele alınmıştır. Birisinde: “Rabbin, Âdem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şâhit tutarak `Ben sizin Rabbiniz değil miyim ‘ (demişti) (A’râf -172) denilmekte ve böyle bir sözün alındığından bahsedilmektedir. Eski ve yeni bütün tefsirciler bu söz alınma meselesinin zaman hakkında ihtilaf içindedirler

This post was submitted by Ahmet .

Bölüm: Soru-Cevap | Cevabım »
Etiketler: miyim, Rabbiniz, sizin,

Cevabım: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”

 1. ismailkazdal

  “Hem Rabbin, insanoğlunun bellerinden zürriyetlerini alıp, neslinin devamını sağlarken, onlardan her birini kendi nefislerine şahit tutup, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sorduğunda, onlar, “Evet Rabbimizsin! Biz de buna şahidiz” dediler. Bu şahitliği hatırlatmamızın sebebi, kıyamet gününde, “Bundan haberimiz yoktu”, yahut, “Bizden önceki atalarımız Allah’a şirk koşmuştu, biz de onlardan sonra gelen bir nesil olarak onları takip ettik.” Ya da, “Allah’ın, “Bu kötüdür” dediği işleri yapanların yüzünden, bizi de suçlayıp cezalandıracak mısın?” gibi mazeretlere sığınmayasınız diyedir.” (A’raf:172-173)
  Sorduğun sorunun ayet meallerimi yukarıda görüyorsunuz. İsmail Kazdal’ın mealinden alınmıştır.
  Bu konuyu yorumlamak oldukça güçtür. Çünkü, daha ziyade ontoloğların, DNA ve GEN uzmanlarının konusudur. Ama yine de zihin tamrini yapmanın bir zararı bulunmuyor. Eğer böyle bir zihin temrini yapacak olursak, insanın yaratılışında, fıtratında, tabında Allah’ı Rab olarak kabul etme kodları vardır. DNA larda yazılı insan tabiatının kodlarıdır bunlar.Tabii bu kabül ya da red kodlarını görevli melekler temsil etmektedir. İyi huylu ve kötü huylu melekler vardır. Rabbin kabulünü sonradan reddeden kötü huylu meleklerdir. Ama huylar ilk yartılış cevherine kodlanırken bu kodlanmaya şahit olan iyi huylu melekler kötü huylu meleklerin reddine karşı çıkacaktır. DNA lar kodlanırken şahit olan uyarıcı melekler, diger reddedici melekelerin mazeretlerini reddedecektir.
  İyi huylu melekler kötü huylu meleklere, red için bahaneler icat etme izni vermeyecektir.Kendi nefsine şahitlik, böyle bir şahitlik olabilir. Kendi içindeki meleklerin reddi insanın kendi reddi olacaktır.
  Özetle söyleyecek olursak, her bir insanın yaratılış aşamalarının daha ilk etabında (Babaların bellerinde veya sırtlarında, yahut yaratılış olgusunun ilk başlangıcı her nerede başlıyorsa, orada) DNA lara Allah’ı bilme vasfı, yasası konulmuş; bu yasa, insanın kaçamayacağı yasası olmuştur. İyiyi, doğruyu güzeli, HAKK ı seçme vasfıyla yaratılmış DNA kodlarının iyi huylu meleklerinin, kötü huylu meleklerin aleyhinde şahitlik yapacakları anlamı taşımaktadır. Hesap günü, insanın kendi kötülüğüne mazeret bulamaması için, kendi yaratılışının içinde var olan iyi vasıfların, kötü fasıflar aleyhinde şahitlik etmesi olarak alabiliriz. Çok sembolik olarak kullanılmış ifadelerden bizim anladığımız budur. Ellbette, işin mutlak doğrusunu bilen sadece Allah tealadır. Bundan ötesi bizim için müteşabihtir. Malum hale getirenler varsa, açıklarlar ve biz de doğrusunu öğreniriz.

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman