Esrarengiz Bir Gün

ziyaretci | Kasım 10, 2013

Yerler, gökler, arş, kürsî, cennet ve cehennem o gün yaratılmıştır.
Hz.Nuh’un gemisi o gün Cudi Dağı’na oturmuştur.
Hz. Süleyman’a hükümranlık o gün verilmiştir.
Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa o gün doğmuşlar.
Hz. Âdem’in ve Hz. Davud’un tövbesi o gün kabul edilmiştir.
Hz. Muhammed’e (s.a.v.), geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceğine dair teminat o gün verilmiştir.
Hz.İbrahim Nemrud’un ateşinden o gün kurtulmuşur.
Hz. Musa Firavun’un zulmünden o gün kurtulmuştur.
Hz. Yunus balığın karnından o gün çıkarılmıştır.
Hz. Yusuf, kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan o gün çıkarılmıştır.
Hz. İsa ve Hz. İdris o gün semaya yükseltilmiştir.
Hz. Eyyub’un hastalığı o gün şifa bulmuştur.
Hz. Yakub’un gözleri o gün açılmıştır.
Kıyamet o gün kopacaktır.
Rivayetler böyle.
Hz. Hüseyin Kerbela’da Emevi zalimi Yezid tarafından günlerce susuz bırakıldıktan sonra o gün şehit edilmiştir. Bugünün esrarengizliğini bozan tek şey sanırım budur.
Nasıl değerlendiriyorsunuz Âşûra gününü?

This post was submitted by Hürriyet Ömer.

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: Esrarengiz,

Cevabım: “Esrarengiz Bir Gün”

  1. ismailkazdal

    Her halde bahsi geçen olayların vuku bulduğu gün, yani an kastedilmektedir. Selamlar.

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman