Hizipleşme nasıl başlıyor? Başlangıçta bir tek topluluk olan Müslümanlar nasıl parçalanıyor?

ziyaretci | Nisan 27, 2014

Mü’minûn 52-62 : Muhakkak ki, bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir; çünkü hepinizin Rabbi Benim; öyleyse Bana karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Ama sizi izlediklerini söyleyen toplumlar aralarındaki bu birliği bozup parça parça oldular; her hizip ancak kendi benimsediği öğretinin dar ve katı kalıpları içinde rahat soluk alır oldu. Fakat onları bir vakte kadar, kendi cehaletlerine gömülmüş olarak, kendi hallerine bırak. Kendilerine mal mülk ve çocuklar vermekle, sanıyorlar mı ki,
onları kendi anlayışlarına göre iyi ve yararlı bildikleri şeylerde yarıştırmak istiyoruz? Hayır, onlar yanıldıklarının farkında değiller!
Ama, Rablerinden korkarak kendilerini saygı ve duyarlık içinde tutanlar,
Rablerinin mesajlarına inananlar,
Rablerinden başka hiçbir varlığa tanrısal nitelikler yakıştırmayanlar,
sonunda Rablerine dönecekleri düşüncesi içinde kalpleri titreyerek vermeleri gerekeni verenler: işte böyleleridir, hayırlarda yarışan kimseler ve bu konuda başka herkesi geçecek olanlar! Biz hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklemeyiz; ve katımızda insanların ne yaptığı, ne yapabileceği konusunda gerçeği söyleyen bir kitap bulunmaktadır; binaenaleyh, kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

Hizipleşme nasıl başlıyor? Başlangıçta bir tek olan Müslümanlar nasıl parçalanıyor?

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: Hiziple, manlar, TOPLULUK,

Cevabım: “Hizipleşme nasıl başlıyor? Başlangıçta bir tek topluluk olan Müslümanlar nasıl parçalanıyor?”

  1. ismailkazdal

    Bu soruya şu anda bitmekte olan yazdığım “Devlet Medeniyet ve Siyaset” adlı kitapta cevap verdim. Çıktığında sorunuzun cevabını orada okursunuz. Selamlar.

Cevabım

© 2019 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman