Hürriyet Nedir

ziyaretci | Ocak 28, 2011

Hocam; ceveplarınızda sıklıkla Hürriyet kavramından bahsediyorsunuz.
1. Size göre Hürriyet .
2. Liberaller için Hürriyet kelimesinin anlamı nedir. Bir liberal Hürriyet kavramından ne anlar.
3. Liberallerin Hürriyet anlayışı ile sizin Hürriyet anlayışınız arasındaki temel farklar nelerdir.
4. Mevcut şartlar altında gerçekten Hürriyet sahibi olunabilir mi. Hür bir birey olarak yaşanabilir mi.
5. Fertlerin gerçek anlamda Hürriyet sahibi olabilmeleri için tavsiyeleriniz nelerdir.

This post was submitted by hürriyet.

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: nedir, rriyet,

Cevabım: “Hürriyet Nedir”

 1. ismailkazdal

  1-Gerçek insan hürriyeti, kısaca, bütün tutkulardan kurtulmaktır. Hiçbir tabu tanımamaktır. Bu dünya şartları içinde, kompleks yapılacak hiçbir maddi ya manevi değerin olmadığına inanmaktır.
  Tabi bunlar çok erdemli insanların ulaşacağı hürriyet zirvesidir.
  Bir de sosyal, siyasal ve ekonomiksel alanlardaki hürriyet vardır. Bu alandaki hürriyet, bir insanın, başka insanlara, kurumlara, kuruluşlara kulluktan uzak durmaktır. Bu hürriyete de, ancak Allah’dan başka rab, ilah, güdücü, yönetici tanımayanlar ulaşabilir. Elbette, sadece bu kainatın yaratıcısını tek otorite sayıp, yalnız O’ndan emir alanların yükseleceği şeref nontasıdır bu hürriyet. Malüm, yalnız Allah’dan korkanlar başka hiçbir şeyden korkmaz. Rızkın sahibinin Allah olduğuna inanan bir mümin, elbette ki rızk karşısında hür olur.
  2-Liberallerin hürriyet anlayışının objesi sadece bedihi ihtiyaçların serbestçe, hiçbir hukuk kuralına takılmadan rahatça icra edilebilmesidir. Onun içindir ki, ne kadar levs fiil varsa, liberaller nazarında insan hakkı çerçevesine girer. Böyle bir hürriyete, şerefli insanın hayvani yanının hürriyetidir, denilebilir.
  3-Benim hürriyet anlayışımın merkezinde, insanın tarihi boyu, denene yanıla oluşan, kaziye-i-mühkem haline gelen ahlak kuralları vardır. Bu ahlak kurallarının mahiyeti olmazsa olmazlardandır. Bütün hürriyetlerini elde etmiş, ahlak kurallarını doğal hayatı haline getirebilmiş insanın hürriyeti arkasında koşup durdum.
  4- Kuran, üstün insan vasıflarından haber verdiği her ayette “MÜSTESNA” ifadesini kullanmaktadır. Mesela, müstesna akletmez, fikretmez, düşünmez, zikretmez, gibi. Anlatmaya çalıştığımız hürriyet zirvesine çıkanlar da elbette müstesnadır. Ama onlar hiç olmasaydı, bence insan hayatı biterdi, Elbette müstesna, ama hamdolsun, kendi levsiyatını aşan gerçek büyük insanlar mevcuttur.
  5- Bir şeyi düşünürken, fiile geçirirken, o filden dolayı, kendisini Allah’dan başka hiçbir gücün hesaba çekemeyeceğine iman etmek, hürriyete ulaştıran en önemli saiktir. Yaptıklarından, yapmadıklarından dolayı Allah’dan başka kimseye hesap vermeyeceğine inanan insan için kanun gerekmez. Çünkü, böyle insanlar, gerekli hukuk kurallarını kendi tabiatları haline getirmiş olduklarından, beşerin uydurma hukukuna muhatap olmazlar ve hür kalırlar. Selam ve sevgiler.

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman