Hz.Muhammed

ziyaretci | Ağustos 30, 2009

Niçin rasullerin en büyüğü Hz. ’dir?

This post was submitted by Fatma.

Benzer Sorular

Bölüm: Soru-Cevap | Cevabım »
Etiketler: hz. muhammed, muhammed, resul,

Cevabım: “Hz.Muhammed”

 1. ismailkazdal

  Bütün canlılar doğal seleksiyon yoluyla keyfiyet bakımından değişmekte ve gelişmektedir. İnsanlar da öyle. İlk insanlardan bugüne, nitelik olarak, çevre şartlarının değişimiyle birlikte insan da keyfiyet olarak değişip gelişmektedir.
  Hz.Adem neslinin şartlarıyla günümüzün şartları arasında sonsuz farklar vardır. Küçük küçük topluluklardan çok büyük sayıda insanı içine alan topluluklara gelinmiştir. Hz. Adem aleyhiselam çok küçük bir topluluğa önderlik ve imamlık yaparken, arkadan gelen nebilerin ümmetleri gittikçe çoğalmakta ve dolayısı ile de ilahi öğretiye daha çok insan muhatap olmaktadır.
  Dikkat edilirse, son nebi ve Resule kadarki nebiler, hep kendi topluluklarına ilahi çağırı yapmaktaydı. “Ey kavmim”, “ey halkım” veya “ey benim yakınlarım” diyerek hitab ederlerdi. Çünkü çevre şartları sadece lokal çağırıya imkan veriyordu.
  Ama Resulumuzun dönemi, ticaret yoluyla bütün insanlığın entegre olduğu bir dönemdir ve ilahi hitab Resulun dilinden”Ey insan” şekline dönüşmüştür.
  Artık ilahi davet bütün insanları içine almaktadır. Her hangi bir topluluğa değil bütün topluluklara yapılmaktadır ilahi davet.
  Evet. Yüce rabbimiz bize; “Biz her kavme kendi diliyle hitab eden nebi göndermedikçe, onları sorumlu tutmayız” derken, son Resulu aracılığı ile bütün insanların dilini kullanarak “Ey İnsan” demekte ve ilahi daveti evrenselliştirmektedir. İşte onun için Resullerin sonuncusudur Hz. Muhammed ayyhiselatıvesselam efendimiz. Artık ondan sonra Resul gelmeyecek, Resulün getirdiğ son ilahi kaynaklı kitab olan Kuran’ı zamanlara göre yorumlayacak önderler gelmeye devam edecek ve ilahi davet böylece sürüp gidecektir. Kitaplık konu olan bu soruya cevabımız şimdilik bu kadar. Sevgiler ve selamlar.

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman