İki Yay Kadar

ziyaretci | Nisan 19, 2014

Necm 9’da, “iki yay mesafesi kalıncaya , hatta daha da yakınına ” şeklinde geçen ifadeyi nasıl şerh ve teşrih edersiniz?

This post was submitted by Hürriyet Ömer.

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: kadar,

Cevabım: “İki Yay Kadar”

  1. ismailkazdal

    O Resul, gerçekleri almaya, anlamaya en müsait bir idrak durumuna yükseldiği anda, yanılmaz gerçeğin haberini getiren de ona yöneldi.(6)Yaklaştı, yaklaştı, Resulün almaya hazır haldeki idrakinde tecelli etti.(7)Gerçeğin habercisi olan melek ile Resul birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, adeta birleştiler, bir oldular.(8-9)O anda vahiy olgusu, oluşu tamamlandı.(10)İdrakin kabul ettiğini kalp de tasdik etti, yalanlamadı.(11)Onunla aynileşen, birleşen vahiylerimiz hakkında mı çekişiyorsunuz?(12)Andolsun ki, o, bilgilerimizden kendisine bölümler nakleden emin habercimizi birden fazla idrak etti.(13)En üstün ve gerçek bilgilere ulaşma noktası olan Sidretü’l-Müntehada oldu bu idrak.(14)Bilgi bahçesinin en zengin ve ulaşılmaz noktasındaki Sidre’de onu ilmin en geniş bölümü bürümüştü.(15)Bu bilginin en geniş alanı olan Sidre, cennetin en yakınındadır.(16)Kalb gözü şaşmadı, sınırlarını aşmadı.(17)Andolsun ki, o Resul bu kadar yüksek bir idrak noktasına ulaştığı halde, Rabbının büyük ilminden ancak bir bölümüne sahip oldu.”(18)

    Not:(Mutlak doğru ve kesin faydalı bilgiye ulaşma cehdinin vardıracağı en son noktadır “Sidretü’l- Münteha”. Düşünen, Allah’ın vermiş olduğu en büyük nimet olan akletme melekelerini çalıştıran herkesin bir miracı ve de bir son noktası olabilir, olmalıdır. Elbette Allah Resûlünün ulaştığı son nokta, bütün bir insanlık aleminin anonim olarak ulaşması zor olan bir son noktadır. Onun için bütün doğru yol uyarıcılarının öncüsü ve de lideridir o.)Benim mealimdan alıntı ile soruna cevap veriyorum.
    İsra ya da miraç olayını anlatan ayetlerdir yukarıdakiler.
    Daha fazla izaha gerek olmadığın söylüyorum. Selamlar.

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman