İllüminati ve paralel

ziyaretci | Nisan 2, 2015

İsmail Bey,

size affınıza sığınarakbi kaç sorum daha olacak :

1. Size sorulan son sorularda verdiğiniz bir cevapta ” İllüminiyati ise, dünya dışından ufolarla arza inmiş insan üstü akla sahip gurubun adıdır ve hiç şüphesiz, Yahudi rabbinler gurubudur” demiştiniz.
bu grubun Tanrıların Arabaları nda iddia edildiği gibi olduğuna inanıyor musunuz. Sizin Adem, cin ve insan ile ilgili görüşlerinizle biraz örtüşüyor gibi geldi. Bu konu islam ile nasıl bağdaşır. Delilleriniz nedir.

2. Her konuyu paralele bağlar olduk paranoya halinde. Bu konunun en hararetli savunucusu da Cumhurbaşkanımız. Ancak İki senedir dişe dokunur bir delil de ortaya konmuş değil. Devletin her biriminde bir cadı avı yürütülüyor haklı haksız insanlar işinden atılıyor ama ortada Zan dan ve ne yazık iftiradan başka bişey de yok. sizin bildiğiniz somut bi delil var mıdır. Bu grubun yayın organlarının tutumu elbette bir delil sayılabilir. ancak müşahhas bir kişi bir olay yok. Hergün hükümete yakın gazetelerde bir iddia var ama çoğunun altı boş. yada açıklanamayacak kadar büyük işlermi var. Bu paralellerden nasıl korunacaz. polis akademilerini kolejlerini kapattığımız gibi onların sızabileceği her yeri kapatacak sonrada tekrar açacak mıyız
3. Size en çok soru soran Hürriyet Ömerin sizin damadınız olmaktan başkaca ne meziyeti/eseri/kitabı var ki kendinizin fikri varisi görüyorsunuz.

This post was submitted by M.Akif.

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: minati, PARALEL,

Cevabım: “İllüminati ve paralel”

 1. ismailkazdal

  Elbette, illimüniati mensuplarını UFO yoluyla, bize bilgi sahibi olalım diye gönderilmiş zeki ve de çok medeni yaratıkların varlığına inanmıyorum.
  1960lar da tercüme edilmiş Dönikenin, Tanrıların Arabaları, adlı kitabını, o zaman HİLAL dergisinde ele almış ve yazarın yapmak istediği şeyin, risaleti ortadan kaldırmak, yaratıcı tanrıyı ortadan kaldırıp, onun yerine, başka galaksilerdeki akıllı insanları koyup, onların öğretisini din yerine koymuş olmamızı iddia etmek şeklinde izah etmiştim. Hala, bu kanaatteyim.
  Ben, bahsini ettiğin cevapta geçmekte olan illimüniati teşkilatı için, yine kendilerinin yaydığı rivayeti kastetmiştim.
  Bana göre, bu deyimin tanımlaması, dünyayı yöneten çok üst yapı Rabbinleri, şeklindedir. Kasten, Yahudi büyüklerinin adı olan rabbinler dedim. Çünkü, bir dolarlık banknot üzerindeki göz ışınlarının üzerine düştüğü birinci katman, üç büyük Yahudi rabbin, yani, Yahudilerin en üst sınıfını remzeder. Bizdeki, üçler, diye başlayan tasavvufi katmanlar da aynı kaynaktan, yani, Yahudi tasavvufu olan Kabbala’dan gelir.
  Bizde, üçler, yediler, kırklar, yetmişler, üç yüzler, yedi yüzler şeklindeki yüce katmanların, tamamı, bir dolarlık banknottaki piramit katlarında tebarüz eder.
  İşte, tamamı Yahudi olan bu katmanların topluluğudur İllümüniati. Ve bunlar, USA topraklarında bir akarsu üzerinde bulunan dönümlerce arazi üzerinde, dört bir yanı, adeta kale gibi yüksek duvarlarla çevrili bir yerde, çok büyük koruma altına alınmış yerde toplanırlar, dünya için kararlar alırlar, ve Mason, Bilderberg, Rotariy, lions, Davos ve paralel yapı gibi alt yönetim birimlerine görev verirler ve de uygulatırlar.
  Evet. Benim illümüniati hakkında anlayışım, kısaca budur.
  Sorunuzun İKİNCİ şıkkı olan, paralel konusunun, kısa cevabı da şöyledir. Birinci bölümde de işaret ettiğim gibi, paralel yapı, dünya egemenlerinin, yukarıdan aşağıya kullandıkları teşkilatların en sonunda gelen bir ünitesidir. Genelde, İslam’ı pasif bir Allah inancına indirmek, O’nun egemenliğini, dünya egemenlerine aktarmak için kullanılmaktadır paralel yapı.
  İkinci olarak, dünya güç odaklarına karşı, Tayyip ve yakın arkadaşları eliyle yeni bir güç merkezi oluşturma gayretlerini bloke etmek için kullanılmaktadır paralel yapı.
  Böyle bir misyon sahibi olduğuna tanıklık eden sayısız örnek sunabiliriz. Sosyal ve siyasal hayatı tanzim eden ve bu işi gayet gizli olarak yürüten evrensel güç, nasıl ve nelere karar verdikleri ve kararlarını nasıl uygulamaya koyacaklarının planlarını, her halde açıklamayacaklardır. Biz, olmuş olanların neler getirdiklerini, yeni gelenlerin ilerdeki günlerde neler getirebileceğini, görünen olaylardan çıkarırız. Seksenli yıllarda yazıp, kendi yayınevim olan İHYA yayınlarında neşrettiğim, SÜLÜK OPERASYONU adlı kitapta, yanlış olarak, komplo teorisi olarak tanımlanan, benim için ise, aslında, görüp durduğumuz olayları ve sosyal siyasal değişmeleri meydana getiren arka plandır. İşte bahsi edilen kitabımda, dünya gücünün gizli toplantılarını muhayyelemde canlandırmaya çalışmıştım. Ve delil isteyenlere de, gizli toplantılarda planlar yapanlar, yaptıkları planların vesikalarını bana mı gönderecekler, karşılığını vermiştim. Sana da aynı cevabı veriyor ve açık olayları delil olarak kullanmanı tavsiye ediyorum.
  Damadımın marifeti konusuna gelince. Belki farkındasın. Ben, yeryüzündeki bütün alanlardaki paradigmaların karşısında yer almaya doğru gitmiş bir kişiyim. Hangi soruyu sorup, cevabını aramaya kalkmışsam, mevcut kabullerin dışına çıka çıka, kendi inançlarının doğruluğuna inananlar tarafından, adını zındığa çıkaran bir insanım. Onun için, benimle birlikte olmak, bayağı kahramanlık isteyen bir iştir. İşte, damadım, benimle düşünce birliği içinde yer alan, beş altı kişiden biridir.
  Benim düşünce koordinatlarımı Kuran’ın ruhu oluşturur. İşte bu konuda bana yakın olan bir kişidir damadım, zaten bu sebeple de seçilmiş damadımdır.
  Ayrıca, ilerdeki hayatında, yüksek edebiyat örnekleri olacak yazılar ve kitaplar yazacak, benim düşünce ekolümü yaşatacak biridir. Bunu delili de, torumun ismiyle bana sorduğu soruların içinde mündemiçtir.
  Ayrıca, daha evvel, kuranikerim. orgda, yazdığım mealle yapılan saldırılara verdiği cevaplar da, onun yazı dünyasında ne olacağının ispatını sunmaktadır. Ki bu bahsi geçen sitede sorulan beş bin sorunun üç binine cevap vermiştim. Bu cevaplar da, şu andaki ismailkazdal.org daki cevaplar da katılarak konusuna göre tasnif edilmiş olarak kitap haline gelecek, ve Aykırı düşünceler dizisi adlı serinin ilk kitap olan Devlet Medeniyet Siyaset adlı kitabın ardından, bir sıraya göre neşredilecektir.
  Bu dizi, yirmi civarında kitap külliyesi olacaktır inşallah.
  Dizinin, ikinci kitabı, Y.N. Öztürk’ün İmam Azam adlı kitabına reddiye mahiyetinde olan İMİM AZAM adlı kitaptır Selamlar.

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman