İnsan beyni nasıl çalışır?

ziyaretci | Ekim 17, 2009

Hocam,biraz alan dışı ama bilgilerinizi paylaşırsanızı sevirim.Hisler,dugular,öfke,içgüdüsel davranış biçimleri,beynin algılama,süzgeçten geçirme karar kılma mekanizması nasıl çalışır?
Akıl herşeyi kavrayabilrimi?Akılın sınırları nelerdir?Bügün için kavranamayan bir durum başka zamanda kavranırsa akıl sınrısız kavrama gücüne mi sahiptir?İnsan akılından hesaba cekileceğine göre sanırım akıl insan denen mahlukatı özellik katıyor.İçgüdüler ve hissler insanın neresinde nasıl oluşuyor….Tesekkur ederim.

This post was submitted by özgür.

Bölüm: Soru-Cevap | Cevabım »
Etiketler: beyni,

Cevabım: “İnsan beyni nasıl çalışır?”

 1. ismailkazdal

  Böyle bir soruyu konunun uzmanlarına, yani beyin fiziği ve fonksiyonlarıyla uğraşan araştırıcılara sormalısınız. Evet. İnanç bağlamında benim de bir takım bilgilerim var. Ama bir uzman kadar ihata edici olamaz tabii. Hem, bu gibi sorular bireylerin iç tatmin aradığı sorulardır ve ne karara varmışsa bu kararlar kişiseldir ve kararaın sahibinden başka kimseyi bağlamaz.
  Bu gerçeğe rağmen sesli düşünmenin bir zararı olmayacağını düşündüğümden, soru hakkında birkaç kelam edebilirim.
  Herkes bilir ki, beyin iki bölümdür. Bu iki bölüme uzmanları duygusal ve matematiksel beyin adını takmışlardır. Bu iki beyini alt tarafta birbirine bağlayan bir köprü vardır. İki beyin arasındaki münasebeti bu köprü sağlar. Sağ beyin duygusal beyindir ve insanoğlunun bütün bilgileri ve de duyguları bu beyindedir. Bütün bilgilerin toplandığı hafıza kesesi bu beyindedir. Zeka da bu beyindedir ve bu zekaya duygusal zeka adını verebiliriz. Zekanın görevi bilgileri analiz etmek ve bir karara bağlamak değildir. Onun görevi afaktan gelen her yeni bilgiyi sürratle algılamak ve ham bilgi olarak hafıza kesesine atmaktır.
  Hafıza kesesindeki neredeyse sonsuz bilgileri analiz edip bir değişmez karara bağlayacak olan beyin, matematiksel beyin olan sol beyindir.
  Sağ beyinden sol beyine aktarılan bilgiler sözünü ettiğim köprüden geçmektedir. Ve ne oluyorsa bu köprüde olmaktadır. Sanki bu köprünün başında iyilik ve kötülük melekeleri vardır ve sanki bu melekeler sol beyine aktarılan bilgileri seçme konusunda birbiriyle büyük mücadele vermektedir. Eğer analiz edilmek için sol beyine aktarılan bilgiler kötülük melekleri tarafından sefkedilmişse, sol beyindeki akletme melekeleri onları analiz edip karara götürmektedir. Yani, akıl, kötülüğe hizmet ettirilmektedir.
  Ama, bilgileri, geçiş köprüsünün başındaki iyi huylu melekler sol beyine göndermişse, akletme melekeleri bu doğru ve mutlak faydalı bilgileri analiz ederek karara, yani, imana bağlamaktadır.
  İyi ve kötü huylu melekelerin arasındaki mücadelenin, iyi huylu melekeler lehine olması için, irade şarttır. İradeyi doğuran unsur ise, doğru ve faydalı bilgilerin akletme melekekeleri tarafından analiz edilerek karara bağlanmasıdır. Zaten iman da bu kararların ta kendisidir. Demek ki, akletme melekeleri doğru kararalara götüren tek araçtır. İmana götürmeyen akletme melekeleri, sadece şerre hizmet eder.
  AKLETME MELEKELERİNİN gücü elbette sonsuz değildir. Allah’ın gücünün sınırında bitmektedir. İnsan hafızası, levh-i-mahfuz bilgilerinin çok azını alır. Aklın gücü de bu az bilginin sınırındadır. Ama bu sınır neredeyse sonsuzdur. Sadece sonsuz güç olan Allah’ın gücünün yanında esamisi okunmaz. Onun için sonsuzdur zaten.
  Aklın gücünün sınırlarını düşünecek olursak, sonsuz güç olan Allah’ı idrakten daha büyük güç olur mu? İman eden akıldır.
  Görüldüğü gibi, konu çok geniştir. Ben iman bağlamında konuyu kısaca böyle görüyorum. Sevgiler ve selamlar.
  NOT: Bu cevap zaman zaman genişletilecektir. Konu bütünüyle ihata edilmeye çalışılacaktır inşallah. İ.K.

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman