İslam alemini Kuranla olan ilişkisi

ziyaretci | Aralık 21, 2014

Günümüzde İslam aleminin olan ilişkisini kabaca;
Mutlak Evrensilik:Allah bu kitabı 610 ila 632 senereleri arasından göndermiş ama bunun hiçbir değeri yok.Tüm söyledikleri tüm zamanlar aynen geçerlidir.Günümüzde uygulanmayan bir hüküm varsa onu uyugulanabilir hale getirilmelidir.
Tarihselcilik:Bu kitabın içinde o güne dair söylenenlerde-yani durum ayetleri-,o günü aşan ve her zamana hitap eden bizim müslümanlık kodlarımızı kodlayan değer ifadeleri var.Bu ifadelerin hangisini durum hangisini olgu ayeti oldugunu belirmek ve İslami bilinçinizi bu muhattablığa göre inşa etmek.
Modern Evrenselcilik:Kuranın söyledikleri mutlak surette hak ama günümüzde insanlığın geldiği noktada ileri bir seviyede.Kuranın söyledikleriyle insanlığın geldiği noktada üretikleri bazen çatığında kuranın söylemlerini insanlığın geldiği noktaya doğru tevil etme çabası.(örnek olarak kuranda kadına darb-darabe filine farklı anlamalar vererek- uygulamasının dönüştürülerek farklı uygulamalar çıkarılma çabası)
Bu teknik sınıflandırma gerçekte olanı tam tanımlamaktamıdır,nasıl yorumlarsınız?

Ellerinizden öper,
Yüce Allahtan
Sağlık ve afiyet dilerim..

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: alemini, Kuranla,

Cevabım: “İslam alemini Kuranla olan ilişkisi”

 1. ismailkazdal

  Ben 1962 yılında yazı hayatıma başladığım sıralarda, dört yıla yakın bir zaman içinde yarısını yazıp yönettiğim HİLAL dergisinde, “İslam Nizamının meri olmadığı ülkelerde ferdi Müslümanlık olmaz” sloganını kullanırken, bir yandan da, “Bu ülkeye İKRA ayeti henüz girmemiştir” gibi iddielerde bulunuyordum.
  Bu ifadeleri çok yönlü anlamları vardı. Ama, özellikle de bizim ülkemize Kuran’ın değil, hadislerin ve kibarı kelam olarak ifade edilen velilelerin sözlerini hakim olduğu anlatmaktı maksadımız.
  Çünkü biz, yazı hayatına girdiğimizden itibaren, Hazreti Ömerin Şehadetinden bu yana, Kuran’nın devreden çıktığı ve deyim yerindeyse, Kuran’ın sahibi yüce Allah’ın emekli edildiği iddiasın seslenip gelmekteyiz.
  Kuran, Kainatın ve içindekilerin tarifnamesidir. Allah Lutfedip Kuran aracılığı ile bzile konuşmuştur.
  Ası saadet de bunun canlı örneğidir. Bu saadetli dönemde, Resul bir söz söylediğinde, ashap, “Bu söz Allah’dan mı, sizden mi” diye sorar, “Bendendir” cevabını alınca itiraz edenler çıkabilir, amaü ALLAHTANDIR” karşılığını aldıklarında hiç ittirazsız kabul ederlerdi. Yani ilk Müslümanlar, ayetlerin doğrudan Allah’dan geldiğine iinanır ve hayatı ayetlerle yönlendirirdii,.
  Ama, hazreti Ömerin şehadetiyle birlik, Allah’ın ayetlerinin yerine emirlerin istekleri girdi ve işte bundan sonra emirlerin isteklerini reddeden ayetler yavaş yavaş devreden çıktı.
  Sonunda da, zamanımızın güçlü bir tiranı tarafından “Kuranda ikiyüz küsür ayet zamanımız yürürlükten kalkmıştır” ilanı yapılabilmiştir.
  Bu konu çok hayati bir meseledir. Kısa bir yazıyla izah edilemez.
  Yazdığım ve ocak ayında Aykırı Düşünceler Dizisinin neşredilmesini planladığım ilk kitabı “Devlet-Siyaset ve Medeniyet” adlı eserinden sonraki 18 kitaptai çok geniş olarak benim düşünce mektebimin koordinatları ortaya çıkacak ve senin sorduğun soruyla daha bir çok sorunun da cevabı verilmiş olacak İnşaallahç Selam ve sevgiler.

Cevabım

© 2019 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman