kantura-yahuda savaşı

ziyaretci | Aralık 18, 2013

hocam nedir bu - savaşı.2023 ne anlam ifade ediyor bu savaşta.

This post was submitted by yılmaz.

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: kantura, yahuda,

Cevabım: “kantura-yahuda savaşı”

 1. ismailkazdal

  Yahudi efsanelerine göre, Nebiler babası Hazreti İbrahim’in bizim bilip tanıdığımız iki eşi (Hacer ile Sara) dışında üçüncü bir eşi ya da cariyesi varmış. İşte bu üçüncü eşin adı Kantura imiş. Bu kadın Hazreti İbrahim’in altı tane oğlunu doğurmuş. Ama bu durum etrafı rahatsız ettiği için anneleriyle beraber altı çocuğunu Orta Asya’ya göndermiş. Çocuklardan dördü Horasan civarında kalmış, geri kalan ikisi anneleriyle birlikte bugün Türk olarak bilinen konar geçer topluluklarının bulunduğu adına Turan bölgesi denilen bölgeye gider. İşte Türkler bu iki çocuktan türer. Yani bu efsaneye göre Türklerin anası bozkurt Asena değil değil, işte bu Kantura ve çocuklarıdır.
  Denmek istenen şey Türklerin de Yahudi soyundan geldiğidir.
  Ama, Hazreti İbrahim’in iki karısından biri olan Hacer İsmail’i, Sara ise Yahuda’yı doğurmuş, Hacer’den doğan bugün adına Arap denen Sami ırk, Sara’da doğana da Yahudi ya da Kuran ifadesiyle Ben-i-İsrail denmiştir.
  Kanturadan gelen konar göçer, ama kavgacı toplum savaşla, Saradan gelen Yahudiler ise
  ise ticaretle anılırlar.
  Konar göçer topluluk Orta Asya’dan aşağılara, yani Güney Batı’ya inerek devletler kuracak kadar güçlenince ve de ticaret yollarını kontrol edince, Yahudi sıkışır ve bu konar göçer toplumu baş düşmanı olarak görmeye başlar.
  İşte efsaneler dayanan hatta Resulün hadislerinde bir yer aldığı iddia edilen Kantura hikayesi kısaca budur.
  Armagedon ise Yahudi’nin dünya hakimiyetini tescil edecek 2023 üçteki son savaşın adıdır.
  Bu son savaş da Türklerle yapılacaktır.
  İşte Tayyib’in 2023 hedefi bu çatışmaya işaret ediyor. Yani Yahudi’nin, dünya hakimiyetini ilan edeceği iki bin yirmi üçte bu planı bozacak bir adam zuhur ediverdi bu ülkede.
  Onu devirmek ve devreden çıkarmak, binlerce yıldır planladıkları dünya hakimiyeti idealini engelleyecek unsuru ortadan kaldırmaktır.
  Bu efsaneyi esas olarak alırsak, (ki her toplumun kendine göre bir efsane tarihi vardır), Yahudi dünya paradigmalarını alt üst eden Tayyib’i yerle bir etmeye mecburdur.
  Belki hatırlayanlarınız vardır. İran devriminden hemen sonra sürgünden geri dönen Humeyni zamanında, USA nın doğu politikalarından sorumlu ve aynı zamanda da Bilderberg gurubunun başkanı milli güvenlik konseyi üyesi Zibigniev Brezinski şöye demişti: “Biz İslam dinine saygılıyız. Ama dünyada kurulu siyasi ve ekonomik düzeni sarsmaması halinde.”
  İşte Tayyib, hem de Birleşmiş milletler kürsüsünde, “dünyanın kaderi beş ülkenin dudakları arasına bırakılamaz” diyerek dünya gücünün hedefi olmuştur.
  Eğer bu ülkenin temiz insanları, kirli insanlarından daha atak olmazlarsa, tarihi bir şerefi kaçırmış olacaktır. Eğer Tayyib’in Allah’dan sonra tek dayanağı olan bu ülkenin temiz insanları gerekli desteği verebildiği sürece 2023 Yahudi’n değil hakkın galip geleceği son savaş olacaktır. Selamlar.
  NOT:Kanturayı Nuh’a bağlayan efsaneler de vardır.

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman