“Osmanlı” İmparatorluğunun yolu Osmanlıca’dan mı geçiyor?

ziyaretci | Aralık 8, 2014

Osmanlıca öğrenmek ya da öğrenmemek neden bu kadar önemli? Yoksa “Osmanlı” İmparatorluğunun yolu Osmanlıca’dan mı geçiyor?

This post was submitted by Hürriyet Ömer.

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: mparatorlu, Osmanl,

Cevabım: ““Osmanlı” İmparatorluğunun yolu Osmanlıca’dan mı geçiyor?”

 1. ismailkazdal

  OSMANLICA, imparatorluğunun münevver dilidir. Yani, imparatorluğun entellektüel dilidir.
  Halk dili, sadece günlük hayatı içinde var olan ve en yakınında bulunan ve de bizzat kullandığı objelerin isimlerini ve o isimlerin birbirine bağlanmasını temin eden fiil kelimelerini bilir. Yani halkın günlük olarak eşya isimlerinin dışında kalan fiil kelimeleri, ancak üç yüz kadar tutar.
  Halbuki ise mücerretlerin alanı olan sanat ve edebiyat dili en aşağı üç bin kelimedir. Üç yüz kelimeyle yazılan bir şiirler, ancak bedensel hazları ve tanıdığı tabiat objelerini içerir.
  Düşünce alanı ise, soyuttur. O alanı ifade edecek dili oluşturan kelimeler de halkın kullanamayacağı kadar zengindir.
  Osmanlıca münevver dilidir dedik. Çünkü o dil, iki büyük medeniyet olan Arap ve Farsça kelimelere Türkçe katılarak oluşmuş bir zengin dildir.
  İslamı sürgün etmeye çalışan Cumhursuz Cumhuriyet kurucularını arı Türkçe dili iddiası, aslında İslam dininin kelimelerini dilimizden ayıklamak, biz tarihsiz ve köksüz bir ahali haline getirmek hareketidir.Bir kısmı halka da mal olmuş Konuşulan dilden ayıklanan kelimelere bakacak olursak, neredeyse tamamının İslam medeniyeti dili olan Arapça olduğunu görürüz.
  Yani, demek isteddiğimiz, bu HALKI iSLAMDAN KOPARMAK FAALİYETİNİN BİR PARÇASIDIR arı Türkçe dil faaliyetleri.
  Bu konu üzerinde, sosyal, siyasal ve moral değerler bakımında çok geniş araştırmalar yapılmalıdır.
  Ancak şunu söyleyip bitirelim konuyu. Osmanlıca sadece bir devletin değildir. O dil, bundan çok fazla olarak, bir medeniyet dilidir.
  Hafızamızın dilidir. O dili bilmek hafızamızı canlandırmaktır. Hafızası, yani tarihi olmayan toplumlar ahalilikten kurtulup millet olamazlar.
  Eğer arı Türk dili yetseydi, o zaman, kökü Arapça olan sayısız kelimeleri kullanmak durumunda olmazdık. Hala, Osmanlıcadan gelen Arapça kökenli sayısız kelime kullanmaktayız. Şu son cümlede kullandığı kelime kelimesi bile Arapça, yani Osmanlıca kökenlidir. Selamlar.

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman