Para Biriktirmek

ziyaretci | Nisan 17, 2014

Para biriktirmekten bahseder misiniz?

This post was submitted by Hürriyet Ömer.

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: Biriktirmek,

Cevabım: “Para Biriktirmek”

 1. ismailkazdal

  Bana göre birkktirilen paranın adı “Artı Değerdir”. Artı değerler, ya tasadduk, infak ve kefaret kurumları vasıtasıyla toplumla paylaşılır, ya da topluma yaşama imkanı sağlayan istihdam alanına yatırıma aktarılır.
  Bence ikincisi insan haysiyeti adına daha makbuldür. Çünkü istihdam, tasadduk, infak ve kefaret gibi, kişilere minnet duygusuna sokmaz, kişi kendi çalıştığının karşılığını aldığına inanarak haysiyetini ve hürriyetini kazanmış olur.
  NOT:Bazıları bizim bu cevabımızdan Eliaçık’ın yeşil komünizmini çıkarsamaktadırlar. “Her şey Allah’ındır, kimse mülkü sahiplenemez” şeklinde tarif edebiliriz bu anlayışı. Elbette insan dahil, bütün kainat onu yaratanın mülküdür, bunda şüphe yok. Ama bu kainatta insan, yalnız insan yaptıklarından ettiklerinden sorumludur ve ilahi mahkemenin önünde hesap verecektir. İşte bu sorumluluğunu mülk karşısındaki tutumuyla yerine getirecek ya da getiremeyecektir. İnsanoğlu mülke malik duygusuna sahip olmasaydı, o zaman yalnız bedensel hayatını sürdürmek için yaşar, asla fazla değer oluşturamazdı. Fazla değer oluşturamadığında da insanlığın kaderi fukaralığı bölüşmek olurdu. Fukaralıkta eşitli ise insan için bir sorumluluk oluşturamazdı. Sorumluluk taşımak için irade lazımdır. İrade de varlık karşısındaki tavırla tezahür eder. Sınav serbest ruhlar için vardır. Tasadduku, infakı ve de kefareti zorlayacak bir mekanizma olsaydı ve insanın elinde kendi kaderini hazırlamak olmaz, kendi kaderini tayin etme alanı bulunmasaydı da ilahi sınava çekilecek hiçbir sebebi kalmamış olurdu. Tasadduk da, İnfak da, mali Kefaret de bir emir değil sadece tavsiyedir. Bunları yapmak kulun inisiyatifine bırakılmıştır. Yapmamaktan ötürü Kuran’da bir had, yani ceza bulunmamaktadır. Had olsaydı zorlama olurdu, bu durumda insan kendi iradesinden sorumlu olamazdı.
  Büyük oranda ilahi sınav hayatta hiçbir alanda eşitlik olmayışından doğan bir insani nimettir. Zaten böyle olmasaydı, tıpkı inekler gibi otlaklarda eşit olarak otlar dururduk.
  İşte yeşil komünizm insanı inekler seviyesine indirmek anlamı taşır. İneklerin iradesi, dolayısı ile de sorumluluğu yoktur.
  Selamlar.

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman