Tanzimat kafası

ziyaretci | Aralık 28, 2014

Fermanı iyi niyetle ilan edildi. Besmele’yle başlayan bu ferman, temelde, Osmanlı Devleti’nin kendini inkâr etmesinin başlangıcını teşkil etti. O fermanın ilanına vesile olan, ona öncülük eden kimselerin temelde İslam dini ile bir nizası olduğunu ileri sürmek yanlış olur. Ne var ki, fermanın metnini kaleme alan kafa yapısı, aslında kayda geçirdiği metnin neye yol açacağının farkında değildi. Ferman bir İngiliz Büyükelçisi ile istişare edilerek hazırlandı.”

Bir müslüman yazarın bu satırlarını nasıl değerlendirirsiniz?

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: kafas, Tanzimat,

Cevabım: “Tanzimat kafası”

 1. ismailkazdal

  Elli iki yıldır yazdığım on binlerce kitap sayfalık yazılarımda, ve de Kuranikerim nokta org ve İsmailkazdal nokta org sitelerinde verdiğim dörtbin küsür cevapta, sorduğun bu sorunun cevabını içeren satırlarda kerelerce dile getirilmiştir.
  Bu konunun cevabı mahiyetinde ifadelerimi takip etmiş olsaydık, Bir kere bozulmanın sonucu olan tanzimatı meydana getiren şartların taa 1699 da aktedilen ilk mağlubiyetin ardından gelen Karlofça anlaşmasına dayandığı iddiamın farkına varılırdı.
  Eve bana göre Tanzimat bozulmanın başlangıcı değil, sadece Batılılaşma sürecinin başlanmasının bir etabıdır.
  Yenik olarak oturulan Karlofça anlaşmasından sonra, o zamanın derin devleti, Batıkya mağlup olmanın sebeplerini İslama yükleyip, kendisini yenen kudrete teslim olma kararıdır.
  O zamanın derin devleti, “Bizi İslam mağlup ettirdi” kararı verilmiş ve bu andan itibaren derin devlette vazgeçilmez bir İslam düşmanlığı sürüp bu zamana kadar gelmiştir.
  Beşiktaş deniz müzesindeki Taznzimat dönemi bayrağına bakarsanız, o bayrak üzerinde bütün dinlerin sembollerini görürsünüz.
  Bu da gösteriyor ki, Karlofçadan yüz elli yıl kadar sonra, batılılaşmanın en önemli kırılma noktalarından biridir tanzimat. Öyle, yazarınızın dediği gibi, tesadüfen ortaya çıkmış bir mesele değldir Tanzimat.
  Karlofça batılılaşmanını birinci, Tanzimat ikinci ve nihayet Cumhuriret ilanı üçüncü ve son etabıdır.
  Bütün Batılalaşma adı altında medeniyet değişimi hareketleri, yukarıda da işaret ettiğim gibi, sitelerdeki verilen cevaplarımda mündemiçtir. Onlara bakmanızı tavsiye ederim. Selamlar.

Cevabım

© 2019 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman