Yeni Türkiye Söylemi

ziyaretci | Nisan 16, 2015

AK Parti’nin yeni Türkiye söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

This post was submitted by Hürriyet Ömer.

Bölüm: Kategorilenmemiş | Cevabım »
Etiketler: rkiye, ylemi,

Cevabım: “Yeni Türkiye Söylemi”

 1. ismailkazdal

  Benim, siyasi yapılanma konusu hakkında nasıl bir form düşündüğümü, daha bir ay önce neşredilen, Devlet Siyaset ve Medeniyet adlı kitabımda anlatmıştım. Bana göre, iki türlü devlet yapılanmasının var olduğunu ve bunlardan birinin güce, öbürünün ise hakka dayalı devlet yapılanması olduğunu o kitapta anlatmış ve açıklamıştım.
  Hakka dayalı devlet yapılanması örneğinin sadece Medine’de kurulan ve Hz. Ömer’in şehadetine kadar süren devre olduğunu belirtmiş, ve bu devletin dışında kalan bütün devlet yapılanmalarının güce dayalı devletler olduğunu açıklamıştım. Ve güce dayalı devletler içinde, en adil noktaya ulaşmış devlet yapılanmasının da Osmanlı devleti olduğuna işaret etmiştim.
  Neydi Osmanlıyı güce dayalı devlet olmasına rağmen, bu tür devletlerde olmayan adalet ölçülerine götüren ana unsurlar?
  İşte, bu sorunun açık cevapları, kısaca şunlardır.
  Birinci faktör, ittikadi inanç açısından, bireye sonsuz hürriyet tanımasıdır. Devlete ve de devletlilere tehlike getirmedikçe her dini inanış serbestti. Hatta, daha da ilerisi, kendi inanışının misyonerliğini yapmasına da bir engel yoktu. Unutmayalım ki, Osmanlıda, İslam’dan başka dinlere bağlı olanların, kendi dinlerine insanları davet etmesi dahi serbestti. Yani, yabancı misyonerlik yasak değildi. Biliyoruz ki, cumhuriyet döneminde misyonerlik yasak edilmişti. Çünkü, Osmanlı, kendi dinini hak görüyor ve kendi kendini koruyacağına inanıyordu.
  İkinci en önemli unsur ise, sadece insanı hayatın merkezine koyuyor, inanç hakkında kimseye baskı yapmıyordu.
  Üçüncüsü, otoritenin parçalanmasına izin vermiyor, ve idareyi tek elde topluyordu.
  Osmanlı, kurumlar, yani, infak, sadaka, zekat ve kefaret kurumlarıyla ekonomik paylaşımı sağlıyor, insan katmanları arasında var olan ekonomik farklılıkları dengeliyordu.
  Osmanlı kendini cihan padişahı sayıyor ve bütün insanlığa adaletli bir medeniyet taşımaya çalışıyordu.
  Bu değerler ve başka değerlerin manifestosu olan bir parti taahhütnamesi dinledik.
  Bu metnin, aynı zamanda, ilerde, şayet toplum kendi şanlı mazisini anlayıp Haziran seçimlerinde yüzde atmış veya atmış beş oranında bu manifestonun sahibi partiye oy verirse, Ey İnsan! diyerek bireyi muhatap alan Allah’ın dinine yaklaşmış olacaktır.
  Bizim, insanı merkeze alan inanç idealimize yaklaşılmış olacaktır.
  Yani, bizim hayalini kurduğumuz adil devlet idealine kapı açılmış olacaktır. Selamlar.
  NOT: Bütün bu sözlerden sonrai manifesto olarak değerlendirdiğin metni, made madde açıklamaya çalışacağımı söylemek isterim.

Cevabım

© 2017 İsmail Kazdal. Bütün hakları saklıdır.   RSS: Yazılar/Yorumlar   Altyapı: WordPress

Webmaster:eduman